Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstańcy Styczniowi
======> Szukaj Powstańców
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bitwy i potyczki
======> Szlak miejsc powstańczych
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
Ilość wpisów: Ponad 45.000
Aktualizacja bazy: 21 Marca 2018
 
Powstanie styczniowe - więcej
Rota przysięgi powstańczej
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wykaz bitew 1863/4 - skrót
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
"Biali" i "Czerwoni"
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
(wersja na starsze systemy 17MB)
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.
(wersja na starsze systemy 17MB)

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Powstanie styczniowe - lista uczestników
powstańców, zesłańców, weteranów, osób wspierających powstanie
Materiały do historii rodów polskich

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Opis lub uwagi:                          
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
  Osoby o nazwisku Jastrzębski związane z Powstaniem 1863r.
  (Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)
  << wstecz <<


 • 44517 Jastrzębski
  Opis: udział w potyczkach: zob. Taniewski Aleksander
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...
  Uwagi:


 • 48831 Adam Jastrzębski
  Opis: gmina/wieś Łomża, kara: zesłany na Syberię, data zarządzenia: 13.02.1866
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:


 • 43497 Adam Jastrzębski
  Opis: student instytutu agronomicznego w Horkach na Białej Rusi, pracował w Usolu w polach i ogrodach, a przeniósłszy się do Irkucka dotąd tam pozostaje. Powstaniec, zesłaniec w Usolu, w pocz. 1867 przybył do Usola z gorzelni aleksandrowskiej, uniewinniony z podejrzenia udziału w powstaniu zabajkalskim
  źródło: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934
  Uwagi:


 • 48907 Andrzej Jastrzębski
  Opis: gmina/wieś Śniadowo Duchny Młode, kara: aresztowany, przestępstwo: był żandarmem, data zarządzenia: 13.12.1866
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:


 • 43547 Antoni Jastrzębski
  Opis: z Białej Rusi, pracował w polu i ogrodzie. Powstaniec, zesłaniec w Usolu
  źródło: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934
  Uwagi:


 • 866 Bolesław Jastrzębski
  Opis: ksiądz, ppro. (1841) Pliszków
  źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego
  Uwagi: wątek na Forum


 • 24531 Bolesław Jastrzębski
  Opis: wieku lat 25, urzędnik górnictwa ze wsi Sadek, w organizacyi odznaczał się poświęceniem, w powstaniu służył w oddziale jenerała Langiewicza, poległ pod Suchedniowem w Styczniu 1863 r., pozostawiwszy żonę i dwoje dzieci.
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:


 • 49038 Feliks Jastrzębski
  Opis: gmina/wieś Śniadowo Duchny Młode, przestępstwo: był w bandzie Grzymały, data zarządzenia: 14.03.1865
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:


 • 57732 Florian Jastrzębski
  Opis: Był wikariuszem w Ostrowi Mazowieckiej, miał 34 lata. Oskarżony był o to, że w sąsiednim lesie odbierał przysięgę na wierność dla sprawy powstania, od parafian z Pisk, którzy przyjmowali na siebie obowiązek żandarmerii polowej. Jednocześnie w czasie tego obrzędu każdemu dawał rewolucyjny znaczek jako dowód tej godności, innym zaś nakazywał z całą ścisłością słuchać swoich naczelników i wykonywać ich rozkazy. Wygłaszał też podburzające kazania, w których wzywał ludność do powstania. Skazany został na zamieszkanie w guberni włodzimierskiej. Z racji uroczystości wstąpienia na tron Aleksandra II został ułaskawiony i powrócił do domu.
  źródło: nad. GP, za: Grzybowski M.M. ks., Duchowieństwo katolickie diecezji płockiej w okresie powstania styczniowego, w: Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego V, 2013
  Uwagi:


 • 56494 Franciszek Jastrzębski
  Opis: lat 21, Galicjanin, wg relacji Edwarda Tuller Lettnera z dn18.12.1863 zesłany na Syberię z Kijowa
  źródło: nad. GP, za: Rękopisy Biblioteki Poturzyckiej Dzieduszyckich, Biblioteka Stefanyka f.45 cz 1
  Uwagi:


 • 32345 Franciszek Jastrzębski
  Opis: za udział w powstaniu wysłany na Sybir.
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
  Uwagi:


 • 867 Ignacy Jastrzębski
  Opis: por. (1840 Wielka Wieś
  źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego
  Uwagi: wątek na Forum


 • 36481 Ignacy Jastrzębski
  Opis: ppor., odzn. Krzyżem Niepodległości z mieczami za udział w Powstaniu 1863
  źródło: ŻN, za: Monitor Polski 260/1930
  Uwagi:


 • 42368 Jan Jastrzębski
  Opis: "Zawadzki" naczelnik oddziału straży narodowej, stracony 3.5.1864 w Stopnikach
  źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904
  Uwagi:


 • 43923 Jan Jastrzębski
  Opis: Był żonaty z Zagłobianką. Urodził się w Ciskach, pow. Pułtusk, gm. Somianka. Nie wiadomo gdzie mieszkał. Zginął w Powstaniu Styczniowym
  źródło: nad. Małgorzata, za: Przekaz rodzinny
  Uwagi:


 • 52269 Jan Jastrzębski
  Opis: Z guberni mohylewskiej, , uczeń kursu taksatorskiego w Hory-Horkach, brał udział w bitwie pod Hory-Horkami 6.5.1863, informacja o zauważeniu go w szeregach powstańczych pochodzi od listy dyr. Trautfettera
  źródło: Komisja Śledcza LVIA f. 112, za: Maliszewski E., Rok 1863 na Kresach mohilewskich, 1920
  Uwagi:


 • 868 Józef Jastrzębski
  Opis: por. (1844) Poznań
  źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego
  Uwagi: wątek na Forum


 • 35451 Józef Jastrzębski
  Opis: wiek: 77 lat, zm. 1922.02.03, weteran 1863 r. cm. Garnizonowy księgi Stanu Cywilnego
  źródło: nad. Caseyy, za: Kurier Poznański, 1922.02.05 R.17 nr 29
  Uwagi:


 • 51340 Karol Jastrzębski
  Opis:
  źródło: nad. GP, za: Gazeta Lwowska 14.11.1866
  Uwagi: Lista więźniów moskiewskich z Galicji, którzy mają zostać zwolnieni. Na liście występuje kilku potwierdzonych powstańców, reszta to prawdopodobnie również powstańcy. Listę tę miał też jako wycinek w archiwum ks. Ruczka


 • 57856 Karol Jastrzębski
  Opis: 29 lat, kupczyk z Krakowa, 27 listopada 1866 odstawiony w grupie na granicę austriacką z niewoli rosyjskiej
  źródło: nad. GP, za: Czas 15.12.1866
  Uwagi: Lista zawiera prawdopodobnie powstańców


 • 55791 Karol Jastrzębski
  Opis: informacja taka sama jak rekord nr 36344
  źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
  Uwagi:


 • 42369 Karol Jastrzębski
  Opis: poległ 2.2.1863 pod Czystą Budą
  źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904
  Uwagi:


 • 46266 Karol Jastrzębski
  Opis: uczestnictwo w potyczkach: augustowskie: Czysta Buda 2.02.1863 poległ
  źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...
  Uwagi:


 • 24529 Karol Jastrzębski
  Opis: wieku lat 58, rodem z Augustowskiego, służąc w wojsku moskiewskiem w stopniu oficera, za udział w spisku Pestla w Petersburgu (w 1825 r.) zdegradowany na prostego żołnierza, pozbawiony praw i skazany na karę cielesną 500 knutów, gdy karę tę wytrzymał, wysłany był do Kaukaski ob batalionów. Tam odznaczając się zdolnościami i męztwem, wkrótce dosłużył się stopnia kapitana, zkąd przeniesiony do straży CelnoGranicznej jako oficer rezerwowy. Po wzięciu dymisyi przeniósł się w powiat Kalwaryjski, gdzie mieszkał jako dzierżawca folwąrku Wielka Kirsna, aż do ostatniego wybuchu w czasie którego w organizacyi przedpowstańczej czynny bral udział. Z pierwszą chwilą powstania zaciągnął się pod jego sztandary, zebrał oddział 27 Stycznia w okolicach Antonowa i na czele jego stoczył bitwę z nie? przyjacielem 2 Lutego według urzędowych podań pod Czystą-Budą. W bitwie tej sam poległ. Zostawił syna i trzy córki. Pochowany w Giewałtowie (Dziennik Pozn. Nro. 36 potwierdza podanie o tej potyczce, pisząc że Jastrzębski na czele 150 ludzi przyjął bitwę z nieprzyjacielem, która skończyła się wielką klęską, gdyż cały oddział po stracie dowódcy i 9 poległych poszedł w rozsypkę. Moskale stracili 30 w zabitych i oficera od kozaków. Mieszkańcy okoliczni zdołali unieść z pobojowiska 12 rannych powstańców).
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:


 • 36344 Karol Jastrzębski
  Opis: z Lwowskiego obwodu, wzięty do niewoli przy przejściu granicy, zesłany do Ufy do robót, tamże zmarł.
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. I]
  Uwagi:


 • 56482 Leon Jastrzębski
  Opis: lat 19, Galicjanin, wg relacji Edwarda Tuller Lettnera z dn18.12.1863 zesłany na Syberię z Kijowa
  źródło: nad. GP, za: Rękopisy Biblioteki Poturzyckiej Dzieduszyckich, Biblioteka Stefanyka f.45 cz 1
  Uwagi:


 • 50202 Lucjan Jastrzębski
  Opis: Weteran powstania styczniowego, zdjęcie wykonane w 1916 po pochodzie 3-majowym.
  źródło: nad. Piotr Świątecki
  Uwagi:


 • 49621 Ludwik Jastrzębski
  Opis: gmina/wieś Śniadowo Jastrząbka Młoda, przestępstwo: był w bandzie Mystkowskiego, data zarządzenia: 14.03.1865
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:


 • 43925 Ludwik Jastrzębski
  Opis: Urodził się w Ciskach pow. Pułtusk, gm. Somianka. Brat Jana Jastrzębskiego, który również zginął w tym powstaniu. Zginął w Powstaniu Styczniowym prawdopodobnie pod Myszyńcem lub Fajsławicami
  źródło: nad. Małgorzata, za: Przekaz rodzinny
  Uwagi: wg przekazów rodzinnych jeden z nich zginął pod Fajsławicami


 • 24530 Ludwik Jastrzębski
  Opis: wieku lat 26 z Pułtuskiego, praktykant leśny w Feliksowie (Czurąju), brał udział przed powstaniem w organizacyi. Służył w oddziale jenerała Padlewskiego, zginął pod Myszyńcem 8 Marca 1863 r.
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:


 • 49660 Marcin Jastrzębski
  Opis: gmina/wieś Kupiski Łomżyca, przestępstwo: wrócił z bandy, data zarządzenia: 15.03.1865
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:


 • 49690 Melchior Jastrzębski
  Opis: gmina/wieś Szumowo Głębocz, kara: nadzór policyjny, przestępstwo: był w bandzie Kobylińskiego i Grota, data zarządzenia: 16.03.1866
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:


 • 49727 Mikołaj Jastrzębski
  Opis: gmina/wieś Śniadowo Mężenin Młody, przestępstwo: wydalony ze wsi, pochodzenie informacji: spis wydalonych nr 310
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:


 • 49746 Paweł Jastrzębski
  Opis: gmina/wieś Śniadowo Jastrząbka Młoda, kara: aresztowany, przestępstwo: był żandarmem, data zarządzenia: 13.12.1866
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:


 • 679 Romuald Jastrzębski
  Opis: s. Józefa ur. 10.10.1839 r. w ok. Starodworce, zesłany do gub. samarskiej
  źródło: genealogia.it - Powstańcy...z pow. lidzkiego, za: Malewski Cz., Rody szlacheckie na Litwie ...
  Uwagi:


 • 31757 Romuald Jastrzębski
  Opis: ur. r. 1847, służył w oddz. Chmielińskiego i brał udział we wszystkich bitwach. W bitwie pod Bodzentynem ranny kulą w głowę, dostał się do niewoli, lecz udało mu się z Kielc uciec.
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
  Uwagi:


 • 53994 Stanisław Jastrzębski
  Opis: (Jastrębski). Do powstania wyruszył z miasteczka Dębowiec na Podkarpaciu. Wzięty do niewoli po bitwie pod Ratajami. Skazany na zesłanie do Tweru.
  źródło: nad. Piotr Klaja, za: Terlecki M.H., Udział Podkarpacia w Powstaniu Styczniowym, Krosno 1997
  Uwagi:


 • 678 Sylwester Jastrzębski
  Opis: s. Ludwika lat 18 z ok. Tołczyszki, z oddziału Narbutta – zesłany na Syberie
  źródło: genealogia.it - Powstańcy...z pow. lidzkiego, za: Malewski Cz., Rody szlacheckie na Litwie ...
  Uwagi:


 • 24532 Walenty Jastrzębski
  Opis: wieku lat 27 z Warszawy, junkier wojsk moskiewskich, następnie powstaniec, brał udział w kilku bitwach, poległ pod Olszewem w Przasnyskióm jako porucznik.
  źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
  Uwagi:


 • 50069 Wojciech Jastrzębski
  Opis: gmina/wieś Śniadowo Jastrząbka Stara, kara: aresztowany, przestępstwo: był żandarmem, data zarządzenia: 13.12.1866
  źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
  Uwagi:


 • 21967 Zenon Jastrzębski
  Opis: 1842-1924, Pochowany na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie w kwaterze 40 - powstańczej.
  źródło: [Nicieja S., Cmentarz Łyczakowski we Lwowie ...]
  Uwagi:


 • 869 Zenon Jastrzębski
  Opis: por. (1843) Lwów
  źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego
  Uwagi: wątek na Forum


 • 30907 Zenon Jastrzębski
  Opis: służył w oddz. Horodyńskiego i brał udział w wypr. na Radziwiłłów. Popadłszy w niewolę został wysłany na Sybir.
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
  Uwagi:


 • 33182 Zenon Jastrzębski
  Opis: zm. 1924, powstaniec styczniowy, poch. Lwów
  źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]
  Uwagi:* Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Jastrzębski
* Genealogia rodziny Jastrzębski

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Baza wciąż rośnie. Wróć za jakiś czas będzie więcej danych.Potrzebne wsparcie na kwerendę kolejnych 10.000 powstańców.
Chcemy opłacić indeksację kolejnych zbiorów archwialnych

Bazy z których korzystasz finansowane są tylko społecznie. Pomóż!
Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001


Przekaz online - usługa DotPay


Płatność kartą - Pay PalCo oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2010- 2018
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.