Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT

Wykaz bitew 1863/4 - alfabetycznie
Wykaz bitew 1863/4 - pełny katalog
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Jastrzębski związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Jastrzębski
Id rekordu informacji: 44517
udział w potyczkach: zob. Taniewski Aleksander
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Adam Jastrzębski
Id rekordu informacji: 48831
gmina/wieś Łomża, kara: zesłany na Syberię, data zarządzenia: 13.02.1866
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Adam Jastrzębski
Id rekordu informacji: 43497
student instytutu agronomicznego w Horkach na Białej Rusi, pracował w Usolu w polach i ogrodach, a przeniósłszy się do Irkucka dotąd tam pozostaje. Powstaniec, zesłaniec w Usolu, w pocz. 1867 przybył do Usola z gorzelni aleksandrowskiej, uniewinniony z podejrzenia udziału w powstaniu zabajkalskim
źródło: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934


Andrzej Jastrzębski
Id rekordu informacji: 48907
gmina/wieś Śniadowo Duchny Młode, kara: aresztowany, przestępstwo: był żandarmem, data zarządzenia: 13.12.1866
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Antoni Jastrzębski
Id rekordu informacji: 43547
z Białej Rusi, pracował w polu i ogrodzie. Powstaniec, zesłaniec w Usolu
źródło: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934


Bolesław Jastrzębski
Id rekordu informacji: 866
ksiądz, ppro. (1841) Pliszków
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Bolesław Jastrzębski
Id rekordu informacji: 24531
wieku lat 25, urzędnik górnictwa ze wsi Sadek, w organizacyi odznaczał się poświęceniem, w powstaniu służył w oddziale jenerała Langiewicza, poległ pod Suchedniowem w Styczniu 1863 r., pozostawiwszy żonę i dwoje dzieci.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Feliks Jastrzębski
Id rekordu informacji: 49038
gmina/wieś Śniadowo Duchny Młode, przestępstwo: był w bandzie Grzymały, data zarządzenia: 14.03.1865
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Florian Jastrzębski
Id rekordu informacji: 57732
Był wikariuszem w Ostrowi Mazowieckiej, miał 34 lata. Oskarżony był o to, że w sąsiednim lesie odbierał przysięgę na wierność dla sprawy powstania, od parafian z Pisk, którzy przyjmowali na siebie obowiązek żandarmerii polowej. Jednocześnie w czasie tego obrzędu każdemu dawał rewolucyjny znaczek jako dowód tej godności, innym zaś nakazywał z całą ścisłością słuchać swoich naczelników i wykonywać ich rozkazy. Wygłaszał też podburzające kazania, w których wzywał ludność do powstania. Skazany został na zamieszkanie w guberni włodzimierskiej. Z racji uroczystości wstąpienia na tron Aleksandra II został ułaskawiony i powrócił do domu.
źródło: nad. GP, za: Grzybowski M.M. ks., Duchowieństwo katolickie diecezji płockiej w okresie powstania styczniowego, w: Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego V, 2013


Franciszek Jastrzębski
Id rekordu informacji: 56494
lat 21, Galicjanin, wg relacji Edwarda Tuller Lettnera z dn18.12.1863 zesłany na Syberię z Kijowa
źródło: nad. GP, za: Rękopisy Biblioteki Poturzyckiej Dzieduszyckich, Biblioteka Stefanyka f.45 cz 1


Franciszek Jastrzębski
Id rekordu informacji: 32345
za udział w powstaniu wysłany na Sybir.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Ignacy Jastrzębski
Id rekordu informacji: 867
por. (1840 Wielka Wieś
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Ignacy Jastrzębski
Id rekordu informacji: 36481
ppor., odzn. Krzyżem Niepodległości z mieczami za udział w Powstaniu 1863
źródło: ŻN, za: Monitor Polski 260/1930


Jan Jastrzębski
Id rekordu informacji: 42368
"Zawadzki" naczelnik oddziału straży narodowej, stracony 3.5.1864 w Stopnikach
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904


Jan Jastrzębski
Id rekordu informacji: 43923
Był żonaty z Zagłobianką. Urodził się w Ciskach, pow. Pułtusk, gm. Somianka. Nie wiadomo gdzie mieszkał. Zginął w Powstaniu Styczniowym
źródło: nad. Małgorzata, za: Przekaz rodzinny


Jan Jastrzębski
Id rekordu informacji: 52269
Z guberni mohylewskiej, , uczeń kursu taksatorskiego w Hory-Horkach, brał udział w bitwie pod Hory-Horkami 6.5.1863, informacja o zauważeniu go w szeregach powstańczych pochodzi od listy dyr. Trautfettera
źródło: Komisja Śledcza LVIA f. 112, za: Maliszewski E., Rok 1863 na Kresach mohilewskich, 1920


Józef Jastrzębski
Id rekordu informacji: 868
por. (1844) Poznań
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Józef Jastrzębski
Id rekordu informacji: 35451
wiek: 77 lat, zm. 1922.02.03, weteran 1863 r. cm. Garnizonowy księgi Stanu Cywilnego
źródło: nad. Caseyy, za: Kurier Poznański, 1922.02.05 R.17 nr 29


Karol Jastrzębski
Id rekordu informacji: 51340
Lista więźniów moskiewskich z Galicji, którzy mają zostać zwolnieni. Na liście występuje kilku potwierdzonych powstańców, reszta to prawdopodobnie również powstańcy. Listę tę miał też jako wycinek w archiwum ks. Ruczka
źródło: nad. GP, za: Gazeta Lwowska 14.11.1866


Karol Jastrzębski
Id rekordu informacji: 57856
29 lat, kupczyk z Krakowa, 27 listopada 1866 odstawiony w grupie na granicę austriacką z niewoli rosyjskiej
Lista zawiera prawdopodobnie powstańców
źródło: nad. GP, za: Czas 15.12.1866


Karol Jastrzębski
Id rekordu informacji: 55791
informacja taka sama jak rekord nr 36344
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Karol Jastrzębski
Id rekordu informacji: 42369
poległ 2.2.1863 pod Czystą Budą
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904


Karol Jastrzębski
Id rekordu informacji: 46266
uczestnictwo w potyczkach: augustowskie: Czysta Buda 2.02.1863 poległ
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Karol Jastrzębski
Id rekordu informacji: 24529
wieku lat 58, rodem z Augustowskiego, służąc w wojsku moskiewskiem w stopniu oficera, za udział w spisku Pestla w Petersburgu (w 1825 r.) zdegradowany na prostego żołnierza, pozbawiony praw i skazany na karę cielesną 500 knutów, gdy karę tę wytrzymał, wysłany był do Kaukaski ob batalionów. Tam odznaczając się zdolnościami i męztwem, wkrótce dosłużył się stopnia kapitana, zkąd przeniesiony do straży CelnoGranicznej jako oficer rezerwowy. Po wzięciu dymisyi przeniósł się w powiat Kalwaryjski, gdzie mieszkał jako dzierżawca folwąrku Wielka Kirsna, aż do ostatniego wybuchu w czasie którego w organizacyi przedpowstańczej czynny bral udział. Z pierwszą chwilą powstania zaciągnął się pod jego sztandary, zebrał oddział 27 Stycznia w okolicach Antonowa i na czele jego stoczył bitwę z nie? przyjacielem 2 Lutego według urzędowych podań pod Czystą-Budą. W bitwie tej sam poległ. Zostawił syna i trzy córki. Pochowany w Giewałtowie (Dziennik Pozn. Nro. 36 potwierdza podanie o tej potyczce, pisząc że Jastrzębski na czele 150 ludzi przyjął bitwę z nieprzyjacielem, która skończyła się wielką klęską, gdyż cały oddział po stracie dowódcy i 9 poległych poszedł w rozsypkę. Moskale stracili 30 w zabitych i oficera od kozaków. Mieszkańcy okoliczni zdołali unieść z pobojowiska 12 rannych powstańców).
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Karol Jastrzębski
Id rekordu informacji: 36344
z Lwowskiego obwodu, wzięty do niewoli przy przejściu granicy, zesłany do Ufy do robót, tamże zmarł.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. I]


Leon Jastrzębski
Id rekordu informacji: 56482
lat 19, Galicjanin, wg relacji Edwarda Tuller Lettnera z dn18.12.1863 zesłany na Syberię z Kijowa
źródło: nad. GP, za: Rękopisy Biblioteki Poturzyckiej Dzieduszyckich, Biblioteka Stefanyka f.45 cz 1


Lucjan Jastrzębski
Id rekordu informacji: 50202
Weteran powstania styczniowego, zdjęcie wykonane w 1916 po pochodzie 3-majowym.
źródło: nad. Piotr Świątecki


Ludwik Jastrzębski
Id rekordu informacji: 49621
gmina/wieś Śniadowo Jastrząbka Młoda, przestępstwo: był w bandzie Mystkowskiego, data zarządzenia: 14.03.1865
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Ludwik Jastrzębski
Id rekordu informacji: 43925
Urodził się w Ciskach pow. Pułtusk, gm. Somianka. Brat Jana Jastrzębskiego, który również zginął w tym powstaniu. Zginął w Powstaniu Styczniowym prawdopodobnie pod Myszyńcem lub Fajsławicami
wg przekazów rodzinnych jeden z nich zginął pod Fajsławicami
źródło: nad. Małgorzata, za: Przekaz rodzinny


Ludwik Jastrzębski
Id rekordu informacji: 24530
wieku lat 26 z Pułtuskiego, praktykant leśny w Feliksowie (Czurąju), brał udział przed powstaniem w organizacyi. Służył w oddziale jenerała Padlewskiego, zginął pod Myszyńcem 8 Marca 1863 r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Marcin Jastrzębski
Id rekordu informacji: 49660
gmina/wieś Kupiski Łomżyca, przestępstwo: wrócił z bandy, data zarządzenia: 15.03.1865
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Melchior Jastrzębski
Id rekordu informacji: 49690
gmina/wieś Szumowo Głębocz, kara: nadzór policyjny, przestępstwo: był w bandzie Kobylińskiego i Grota, data zarządzenia: 16.03.1866
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Mikołaj Jastrzębski
Id rekordu informacji: 49727
gmina/wieś Śniadowo Mężenin Młody, przestępstwo: wydalony ze wsi, pochodzenie informacji: spis wydalonych nr 310
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Paweł Jastrzębski
Id rekordu informacji: 49746
gmina/wieś Śniadowo Jastrząbka Młoda, kara: aresztowany, przestępstwo: był żandarmem, data zarządzenia: 13.12.1866
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Romuald Jastrzębski
Id rekordu informacji: 679
s. Józefa ur. 10.10.1839 r. w ok. Starodworce, zesłany do gub. samarskiej
źródło: genealogia.it - Powstańcy...z pow. lidzkiego, za: Malewski Cz., Rody szlacheckie na Litwie ...


Romuald Jastrzębski
Id rekordu informacji: 31757
ur. r. 1847, służył w oddz. Chmielińskiego i brał udział we wszystkich bitwach. W bitwie pod Bodzentynem ranny kulą w głowę, dostał się do niewoli, lecz udało mu się z Kielc uciec.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Stanisław Jastrzębski
Id rekordu informacji: 53994
(Jastrębski). Do powstania wyruszył z miasteczka Dębowiec na Podkarpaciu. Wzięty do niewoli po bitwie pod Ratajami. Skazany na zesłanie do Tweru.
źródło: nad. Piotr Klaja, za: Terlecki M.H., Udział Podkarpacia w Powstaniu Styczniowym, Krosno 1997


Sylwester Jastrzębski
Id rekordu informacji: 678
s. Ludwika lat 18 z ok. Tołczyszki, z oddziału Narbutta – zesłany na Syberie
źródło: genealogia.it - Powstańcy...z pow. lidzkiego, za: Malewski Cz., Rody szlacheckie na Litwie ...


Walenty Jastrzębski
Id rekordu informacji: 24532
wieku lat 27 z Warszawy, junkier wojsk moskiewskich, następnie powstaniec, brał udział w kilku bitwach, poległ pod Olszewem w Przasnyskióm jako porucznik.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Wojciech Jastrzębski
Id rekordu informacji: 50069
gmina/wieś Śniadowo Jastrząbka Stara, kara: aresztowany, przestępstwo: był żandarmem, data zarządzenia: 13.12.1866
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Zenon Jastrzębski
Id rekordu informacji: 21967
1842-1924, Pochowany na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie w kwaterze 40 - powstańczej.
źródło: [Nicieja S., Cmentarz Łyczakowski we Lwowie ...]


Zenon Jastrzębski
Id rekordu informacji: 869
por. (1843) Lwów
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Zenon Jastrzębski
Id rekordu informacji: 30907
służył w oddz. Horodyńskiego i brał udział w wypr. na Radziwiłłów. Popadłszy w niewolę został wysłany na Sybir.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Zenon Jastrzębski
Id rekordu informacji: 33182
zm. 1924, powstaniec styczniowy, poch. Lwów
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Jastrzębski
Genealogia rodziny Jastrzębski


Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2018
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.