Tęczyński - genealogia

Genealogia Polaków
Uzupełnianie diagramów
Popraw/uzupełnij - formularz

Redaktorzy strony, współpraca
Redakcja Genealogii Polaków

Simple english translation  Biografie rodzinne  Zdjęcia rodzinne  Forum rodzinne  Artykuły rodzinne  Mogiły tego nazwiska.  Powstańcy Styczniowi o tym nazwisku  Mapa interaktywna  Leksykon genealogiczny i bazy danych  Bibliografia, źródła  Drukuj stronę

Herby


herb Topór
Topór
opis

Tęczyńscy h. Topór

Ruiny zamku w Tenczynku Rodzina Tęczyńskich h. Topór jest jedną z najważniejszych rodzin średniowiecznej Polski. W zasadzie należy mówić o całej grupie rodzin pieczętujących się na ogół herbem Topór. Legenda raczej słuszniedopatruje się ich pochodzenia od jakiegoś księcia sprzed okresu Mieszka I lub wojewody z okresu jego pradziadów. Faktem jest że od najstarszych znanych czasów rodziny herbu Topór zanjmują ważne pozycje w Państwie, utrzymując np. wielkie latyfundium tuż pod murem wawelskim w Krakowie. We wczesnym okresie państwowości Tęczyńscy brali udział w ruchach które potencjalnie mogły by im przynieść przewrót i panowanie w Polsce, co może być śladem ambicji książęcych, lub pamięci bycia rodem książęcym któregoś z plemion zaanektowanych przez Piastów. Toporowie rozrastali się przyjmując w średniowieczu różne nazwiska np. Balickich, Ossolińskich, znanych i także o nieznanych nam koneksjach. Nazwisko Tęczyńscy przyjęła najznamienitsza gałąź rodu, która przedtem miała gniazdo w Morawicy. Gałąź ta przybrała to nazwisko po objęciu i zbudowaniu zamku w Tęczynie.

Liczba znanych potomków pierwszego Toporczyka - wojewody Sieciecha, przekracza obecnie 100.000 a z pewnością jest zdecydowanie większa.

Drzewo genealogiczne

<== TOPORCZYKOWIE 1 Nawój Tęczyński ur. ok. 1280 zm. 1331 |=2 Andrzej Tęczyński ur. ok. 1310 | |=3 Jan Tęczyński ur. ok. 1340 zm. 28.10.1405 +(1) Anna ze Zdakowa ur. ok. 1340 zm. 07.11.1400 +(2) Katarzyna z_Chorzelowa zm. po. 28.05.1438 Ojciec: Mikołaj z Chorzelowa | | |=a4 Andrzej Tęczyński ur. ok. 1360 zm. między: 23.06.1411 - 25.06.1412 + Anna Gorajska ur. ok. 1370 Ojciec: Dymitr "Podskarbek" Gorajski Matka: Beata z_Bożegodaru | | | |=5 Andrzej Tęczyński ur. między: 1412 - 1413 zm. 16.06.146 1 + Jadwiga z Melsztyna Ksiąska zm. między: 1457 - 1458 Ojciec: Jan z Melsztyna Ksiąski | | | | |=6 Jan Tęczyński Rabsztyński zm. między: 26.09.1498 - 13.05.1499 + Barbara z Woli Końskiej Rawicz | | | | | |=7 Andrzej Rabsztyński Topór zm. między: 12 - 16.05.1509 kanonik krakowski | | | | | |=7 Jan Rabsztyński zm. między: 28.05 - 26.06.1505 + Barbara Odrowąż zm. po. 27.06.1508 | | | | | `=7 Stanisław Rabsztyński | | | | |=6 Barbara Tęczyńska + Jan Rzeszowski Półkozic zm. między: 1477 - 1478 | | | | |=6 Anna Tęczyńska +(1) Paweł ze Szczekocin Odrowąż zm. między: 1490 - 1493 +(2) Mikołaj Morski Topór | | | | `=6 Zofia Tęczyńska +(1) Eustachy z Zakrzowa Lewart +(2) Stanisław Wierzbięta zm. między: 1489 - 1490 +(3) Mikołaj z Putniowic Słabosz Wieniawa zm. 1516 | | | |=5 Jan Tęczyński ur. między: 1408 - 1410 zm. 06.07.1459, wojewoda krakowski + Barbara z Brzezia Lanckorońska zm. między: 10.05.1459 - 27.04.1462 Ojciec: Zbigniew z Brzezia Lanckoroński i Anna Tęczyńska | | | | |=6 Barbara Tęczyńska ur. ok. 1430 zm. po. 15.03.1506/07 + Jakub Koniecpolski Pobóg| Ojciec: Przedbor Koniecpolski Matka: Elżbieta ze_Szternbergu | | | | |=6 Gabriel Tęczyński ur. ok. 1430 zm. po. 1497 + Anna Konińska Rawicz zm. po. 25.12.1534 Ojciec: Jan Koniński | | | | | |=7 Andrzej Tęczyński ur. ok. 1480 zm. 25.12.1561 +(1) Anna Ożarowska ur. ok. 1480 zm. po. 1563 +(2) Katarzyna Czyżowska Topór Ojciec: Hieronim Zaklika Matka: Anna ?? | | | | | | |=a8 Anna Tęczyńska ur. ok. 1510 zm. 1581 + Krzysztof Lanckoroński ur. ok. 1540 zm. 1591 Ojciec: Jan (Włodzisławski) Lanckoroński Matka: Anna Kurozwęcka | | | | | | | |=9 Przecław Lanckoroński zm. 1613 + [26] Zofia Tarnowska ur. ok. 1588 zm. po. 1614 Ojciec: Stanisław Tarnowski Matka: Zofia Ociecka | | | | | | | |=9 Jadwiga Lanckorońska | | | | | | | |=9 Anna Lanckorońska | | | | | | | `=9 Zbigniew Lanckoroński zm. 24.10.1619 + Katarzyna hr. Komorowska Ojciec: Krzysztof hr. Komorowski Matka: Anna Płaza | | | | | | |=a8 Zofia Tęczyńska ur. ok. 1510 + Mikołaj Zborowski ur. ok. 1530 Ojciec: Marcin Zborowski Matka: Anna Konarska | | | | | | | `=9 Piotr Zborowski ur. ok. 1560 + Elżbieta Humieniecka ur. ok. 1560 | | | | | | |=a8 Andrzej Tęczyński ur. ok. 1510 zm. 22.05.1588 + Zofia Dembowska zm. 1588 | | | | | | | |=9 Andrzej Tęczyński ur. 20.09.1576 zm. 04.1613 + Katarzyna Leszczyńska Ojciec: Jan Leszczyński Matka: Zofia Jadwiga Opalińska | | | | | | | | |=10 Hiacynt Tęczyński ur. ok. 1610 zm. 1617 | | | | | | | | `=10 Anna Tęczyńska ur. 1613 zm. 1617 | | | | | | | |=9 Agnieszka Tęczyńska ur. 12.01.1577/78 zm. 16.06.1644 + Mikołaj Firlej ur. ok. 1550 zm. 22.03.1599/00 Ojciec: Jan Firlej Matka: Zofia Boner | | | | | | | |=9 Gabriel Tęczyński ur. 23.02.1574/75 zm. 28.09.1617 +(1) Elżbieta Radziwiłł Ojciec: Mikołaj Krzysztof "Sierotka" Radziwiłł Matka: Elżbieta Eufemia Wiśniowiecka +(2) Barbara ks. Zbarska ur. 1582 zm. 1602 Ojciec: Stefan ks. Zbaraski Matka: Dorota Firlej | | | | | | | | |=10 Teofila Tęczyńska ur. ok. 1600 + Aleksander Kopea zm. 1651 Ojciec: Łukasz Kopea | | | | | | | | `=10 Zofia Tęczyńska ur. ok. 1600 zm. 1654 + Jan Mikołaj Daniłowicz Sas ur. ok. 1607 zm. 07.01.1649/50 Ojciec: Mikołaj Daniłowicz Matka: Helena Uchańska | | | | | | | |=9 Jan Magnus Tęczyński ur. między: 16 - 17.09.1579 zm. 17.07.1637 + Dorota Mińska Prus III zm. po. 1646 Ojciec: Stanisław Miński | | | | | | | | |=10 Gabriel Tęczyński zm. 1629 | | | | | | | | |=10 Krzysztof Tęczyński ur. 29.03.1609 zm. 07.1632 | | | | | | | | |=10 Stanisław Tęczyński ur. 19.09.1611 zm. między: 01 - 09.11.1634 | | | | | | | | |=10 Zofia Tęczyńska | | | | | | | | `=10 Izabela Tęczyńska zm. 1667 + Lukasz Opaliński Lodzia ur. ok. 1600 zm. 15.05.1662 Ojciec: Piotr Opaliński Matka: Zofia Kostka | | | | | | | | |=11 Gabriela Opalińska | | | | | | | | |=11 Joanna Opalińska | | | | | | | | |=11 Zofia Izabela Opalińska zm. 19.08.1675 + Stanisław Herakliusz Lubomirski ur. 25.05.1642 zm. 16.02.1701/02 Ojciec: Jerzy Sebastian Lubomirski Matka: Konstancja Ligęza | | | | | | | | | `=12 Elżbieta Izabela Lubomirska ur. 1669 zm. 1729 + Adam Mikołaj Sieniawski Ojciec: Mikołaj Hieronim Sieniawski Matka: Cecylia Maria Radziwiłł | | | | | | | | |=11 Jan Opaliński ur. 1643 + Helena Zebrzydowska | | | | | | | | `=11 Lukasz Stanisław Opaliński + Zofia Krystyna Opalińska ur. 1643 zm. 1699 Ojciec: Krzysztof Opaliński Matka: Teresa Konstancja Czarnkowska | | | | | | | |=9 Zofia Tęczyńska ur. ok. 1550 zm. 1620 + Jan Gostomski Nałęcz zm. 12.03.1622/23 Ojciec: Hieronim Gostomski | | | | | | | |=9 Katarzyna Tęczyńska ur. 29.01.1580/81 + Marek Sobieski ur. 1549 zm. 10.11.1605 Ojciec: Jan Wojciech Sobieski Matka: Katarzyna Zofia Gdeszyńska | | | | | | | | `=10 Jan Sobieski | | | | | | | |=9 Izabela Tęczyński ur. ok. 1550 zm. 1645 | | | | | | | |=9 ?? Tęczyński ur. ok. 1550 zm. 1579 | | | | | | | `=9 ?? Tęczyńska ur. ok. 1550 zm. 1579 | | | | | | |=a8 Jan Tęczyńska ur. ok. 1510 | | | | | | `=b8 Jadwiga Tęczyńska | | | | | |=7 Jan Gabriel Tęczyński ur. 1484 zm. 21.05.1552 +(1) Dobrochna Sapieha, ojciec: Jan Sapieha +(2) Anna Kamieniecka Pilawa, ojciec: Jan Kamieniecki | | | | | | |=8 Stanisław Tęczyński ur. 27.03.1514 zm. 05.12.1560 + Anna Bohowitynowicz Korczak ur. ok. 1520, ojciec: Bohusz Bohowitynowicz | | | | | | | |=9 Jan Chrzciciel Tęczyński ur. ok. 1545 | | | | | | | `=9 Katarzyna Tęczyńska ur. ok. 1545 zm. 1592 + Krzysztof "Piorun" Radziwiłł ur. 09.02.1546/47 zm. 20.11.1603 Ojciec: Mikołaj "Rudy" Radziwiłł Matka: Katarzyna Iwińska | | | | | | | |=10 Elżbieta (Halżka) Radziwiłł + Lew Sapieha ur. 1557 zm. 07.07.1633, ojciec: Iwan Sapieha Matka: Bohdana Drucka Konopka | | | | | | | |=10 Krzysztof Radziwiłł ur. 1585 zm. 1640 + Anna Kiszka | | | | | | | |=10 Aleksander Olelkowicz zm. 1591 | | | | | | | |=10 Jan Szymon Olelkowicz zm. 1592 + Zofia Mielecka ur. 1566 zm. 1619 | | | | | | | | `=11 ?? Olelkowicz | | | | | | | `=10 Jerzy Olelkowicz zm. 1586 + Barbara Kiszka zm. między: 1592 - 1606 Ojciec: Mikołaj Kiszka Matka: Barbara Chodkiewicz | | | | | | | `=11 Zofia ks. słucka Olelkowicz ur. 1585 zm. 1612 + Janusz Radziwiłł ur. 21.07.1579 zm. 06.11.1620 Ojciec: Krzysztof "Piorun" Radziwiłł Matka: Elżbieta Ostrogska | | | | | | | `=12 Katarzyna Radziwiłł zm. bezpotomnie | | | | | | |=8 Anna Tęczyńska ur. ok. 1520 + Zbigniew Sienieński Dębno ur. ok. 1520 Ojciec: Wyktoryn Sienieński | | | | | | |=8 Beata Tęczyńska ur. ok. 1520 + Jan Zabrzeziński Leliwa ur. ok. 1520 Ojciec: Jan Zabrzeziński | | | | | | |=8 Barbara Tęczyńska ur. ok. 1520 | | | | | | `=8 Jadwiga Tęczyńska ur. ok. 1520 + Mikołaj Samborzecki Rawicz ur. ok. 1520 zm. po. 25.06.1565 | | | | | |=7 Barbara Tęczyńska ur. ok. 1480 + Wawrzyniec Myszkowski ur. ok. 1450 Ojciec: Piotr Myszkowski Matka: Agnieszka Kobylańska | | | | | | potomstwo | | | | | |=7 Anna Tęczyńska ur. ok. 1480 + Mikołaj Morski | | | | | |=7 Stanisław Tęczyński ur. 1484 zm. 13.10.1549 | | | | | |=7 Helena Ewa Tęczyńska ur. ok. 1480 + Mikołaj Bal Gozdawa Ojciec: Maciej Bal Matka: Anna z Wyszmontowa | | | | | | |=8 Maciej Bal + Anna Jedlińska | | | | | | `=8 Stanisław Bal ur. ok. 1530 + Dorota Jedleńska Ojciec: Mikołaj Jedleński Matka: Katarzyna Nowomiejska | | | | | `=7 Katarzyna Tęczyńska ur. ok. 1500 zm. po. 1540 + Piotr Firlej Lewart ur. ok. 1500 zm. 1553 Ojciec: Mikołaj Firlej Matka: Anna Mielecka | | | | | |=8 Mikołaj Firlej ur. ok. 1531 zm. 1588 + Anna Sierzchowska | | | | | |=8 Andrzej Firlej ur. ok. 1537 zm. 1585 + Barbara Szreńska ur. ok. 1535 zm. 1588 Ojciec: Feliks z Sokołowa Szreński Matka: Barbara Kościelecka | | | | | |=8 Anna Firlej ur. ok. 1530 + Adam Walewski | | | | | |=8 Jadwiga Firlej ur. ok. 1530 + Stanisław z Ostromięczyna Niemira Grzymalicz | | | | | |=8 Barbara Firlej ur. ok. 1530 + Stanisław ze Żmigrodu Stadnicki | | | | | `=8 Jan Firlej ur. ok. 1522 zm. 1574 + Zofia Boner ur. ok. 1525 zm. po. 1563 | | | | |=6 Beata Tęczyńska ur. ok. 1430 zm. 08.05.1517 + Jan Odrowąż zm. 21.03.1484/85 Wojewoda ruski Ojciec: Piotr ze Sprowy i Zagórza | | | | | |=7 Jan Odrowąż ur. ok. 1482 zm. między: 23.06 - 31.07.1513 + Anna Jarosławska ur. po. 07.01.1482/83 zm. Bef. 17.10.1526 | | | | | |=7 Hieronim Odrowąż ur. ok. 1482 zm. po. 1519 Starosta samborski | | | | | `=7 Stanisław Odrowąż ur. ok. 1482 | | | | |=6 Sędziwój Tęczyński Topór ur. ok. 1430 zm. między: 26.05 - 30.08.1479 kanonik krakowski | | | | |=6 Jadwiga Tęczyńska ur. ok. 1430 | | | | |=6 Jan z Tęczyna Tęczyński Topór ur. ok. 1430 kanonik krakowski | | | | |=6 Zbigniew Tęczyński ur. ok. 1430 zm. między: 11.08 - 26.09.1498 podkomorzy krakowski + Katarzyna z Pleszewa zm. między: 1487 - 26.09.1498 Ojciec: Mikołaj z Pleszewa | | | | | |=7 Jan Tęczyński ur. ok. 1460 zm. 1532 + Anna Fogelweder zm. 24.10.1538 Ojciec: Leonard Fogelweder Matka: ?? Turzon | | | | | |=7 Andrzej "Pępek" Tęczyński ur. ok. 1460 zm. 02.01.1535/36 Kasztelan krakowski + Katarzyna Sienieńska Dębno ur. ok. 1460 zm. między: 1537 - 1538 Ojciec: Wiktoryn z Sienna i Gołogór Matka: Elżbieta z Dębna | | | | | `=7 Anna Tęczyńska ur. ok. 1460 zm. 27.08.1552 + Jan Kościelecki Ogończyk zm. 1553 Ojciec: Mikołaj Kościelecki Matka: Anna Łaska + Mikołaj ks. raciborski ur. 1478 zm. 03.11.1506 Kraków | | | | |=6 Mikołaj Tęczyński ur. ok. 1430 zm. 1497 + Aleksandra von Wesisken ur. ok. 1455 Ojciec: Aleksy (Olechno) von Wesisken Matka: ?? Moniwid | | | | | |=7 Jan Tęczyński ur. 1492 zm. między: 08 - 21.07.1541 + Katarzyna Łaska h. Korab ur. między: 1496 - 1497 zm. 16.01.1557/58 Ojciec: Jarosław, matka: Zuzanna Bąk | | | | | | |=8 Zofia Tęczyńska ur. ok. 1510 + Stanisław Ostroróg Nałęcz ur. ok. 1520 zm. 1568 Ojciec: Wacław Władysław Ostroróg Matka: Urszula z Kutna Potocka | | | | | | `=8 Katarzyna Tęczyńska zm. 25.06.1566 + Stanisław Barzy zm. 09.09.1571 + Jan z Balic Boner Ojciec: Seweryn Boner | | | | | |=7 Anna Tęczyńska ur. ok. 1490 + Mikołaj Szydłowiecki Odrowąż ur. ok. 1490 Ojciec: Stanisław Szydłowiecki | | | | | |=7 Barbara Tęczyńska ur. 1490 zm. 1521 Tarnów + Jan Amor Tarnowski ur. 1488 zm. 16.05.1561 Ojciec: Jan Amor Młodszy Tarnowski Matka: Barbara z Rożnowa Garbowska | | | | | | |=8 Jan Aleksander Tarnowski | | | | | | `=8 Jan Amor Tarnowski | | | | | |=7 Stanisław "Włoszek" Tęczyński ur. ok. 1490 zm. 09.01.1521/22 bpt | | | | | `=7 Jadwiga Tęczyńska ur. ok. 1485 zm. między: 1551 - 1552 +(1) Adam "Wrzód" Kurozwęcki Poraj zm. między: 1509 - 1510 Ojciec: Mikołaj "Wrzód" "Lubelczyk" Kurozwęcki Matka: Ewa z_Rytwian +(2) Piotr Opaliński | | | | | `=8 Anna Kurozwęcka ur. 1506 zm. 04.02.1541/42 + Hieronim Łaski ur. 27.09.1496 zm. 22.12.1541 | | | | |=6 Stanisław Tęczyński ur. ok. 1430 zm. 1497 + Barbara z Rożnowa Garbowska Sulima ur. ok. 1430 Ojciec: Jan "Zawiszyc" Garbowski Matka: Małgorzata Szafraniec | | | | | |=7 Elżbieta Tęczyńska ur. ok. 1470 zm. 1532 + Stanisław Mielecki Gryf zm. 31.01.1531/32 Ojciec: Jan Mielecki Matka: ?? ?? | | | | | | `=8 Jan Mielecki | | | | | |=7 Dorota Tęczyńska ur. ok. 1470 + Prokop Ossoliński Topór zm. 1531 Ojciec: Andrzej Ossoliński Matka: Katarzyna z_Prawiednik Osmólska | | | | | | |=8 Andrzej Ossoliński | | | | | | | |=9 Jadwiga Ossolińska + ?? Woronecki | | | | | | | `=9 Anna Ossolińska + ?? Dunikowski | | | | | | |=8 Zofia Ossolińska + Mikołaj Lutomirski | | | | | | |=8 Barbara Ossolińska + Stanisław Czuryłło | | | | | | |=8 Mikołaj Ossoliński + Barbara Strzyżowska | | | | | | |=8 Elżbieta Ossolińska + Jan Taszycki | | | | | | |=8 Dorota Ossolińska + Piotr Kijański | | | | | | |=8 Jan Ossoliński + Anna Orzechowska zm. 1588 | | | | | | | `=9 Anna Ossolińska + Jan Zamoyski | | | | | | `=8 Jakub Ossoliński zm. po. 1551 | | | | | |=7 Barbara Tęczyńska ur. ok. 1470 + Piotr z Nowego Miasta Grot zm. między: 30.05.1496 - 12.01.1502/03 Ojciec: Jan Grot | | | | | `=7 Agnieszka Beata Tęczyńska ur. ok. 1470 zm. po. 17.03.1531/32 +(1) Jan "Ciężki" Tarnowski zm. między: 24 - 31.05.1527 Ojciec: Jan Feliks "Szram" Tarnowski Matka: Katarzyna Ligęza +(2) Jakub Sieklucki h. Jastrzębiec z Siekluk zm. 28.02.1511/12 [Min. błędnie, Kurtyka J, Sieklucki Jakub w: PSB] | | | | |=6 Zofia Tęczyńska ur. ok. 1430 + ?? Słabosz | | | | |=6 Jan z Lętkowic Tęczyński ur. ok. 1430 | | | | |=6 Andrzej Tęczyński ur. ok. 1430 zm. 1502 + Anna ze Szczekocin i Wojciechowa, h. Odrowąż ur. ok. 1430 zm. między: 1487 - 1494 Ojciec: Jan ze_Szczekocin_i_Wojciechowa Matka: Katarzyna z_Jawora | | | | `=6 Anna Tęczyńska + Dzierżysław z Rytwian Jastrzębiec zm. 1478 wojewoda krakowski | | | |=5 Anna Tęczyńska ur. ok. 1390 zm. po. 14.03.1476/77 + Jan "Głowacz" Oleśnicki zm. 1460 Ojciec: Jan Oleśnicki Matka: Dobrochna Jaxa-Rożen | | | | |=6 Jan Oleśnicki + ?? ?? | | | | |=6 Andrzej Oleśnicki ur. 1450 zm. 1496 + Katarzyna Pilecka Ojciec: Jan Granowski Pilecki Matka: Jadwiga Kurowska | | | | `=6 Anna Oleśnicka + Jan Feliks Tarnowski ur. ok. 1417 zm. między: 13.01.1483/84 - 11.05.1485 Ojciec: Jan z_Tarnowa Matka: Elżbieta ze_Szternberka | | | `=5 Nawój Tęczyński ur. ok. 1390 | | |=a4 Nawój Tęczyński ur. ok. 1370 zm. po. 20.03.1421/22 + Jadwiga z Gowarczowa ur. ok. 1355 Ojciec: Męcina z Gowarczowa | | | `=5 Anna Tęczyńska zm. po. 10.05.1459 | | |=a8 Jan Tęczyński ur. ok. 1370 zm. 11.11.1401 | | |=a4 Piotr Tęczyński ur. ok. 1370 | | |=a4 Prakseda (Prachna) Tęczyńska ur. ok. 1370 + Jan z Korzelowa zm. między: 1408 - 1409 + Jan Rej Oksza ur. 1440 zm. 1466 sędzia | | |=a4 Anna Tęczyńska + Otto z Klimontowa | | |=a4 Jadwiga Tęczyńska + Jan z Kwiliny | | |=b4 Mikołaj Tęczyński | | `=b4 Jan z Chrobrza Tęczyński | `=3 Nawój Tęczyński Topór ur. ok. 1340 zm. 22.01.1393/94 kanonik krakowski |=2 Sągniew Tęczyński Topór ur. ok. 1310 zm. 1373 bpt kanonik krakowski `=2 Jan (Balicki) "Owca" Tęczyński ur. ok. 1310 `=3 Jan z Balic Goźlic i Ossolina Balicki + Elżbieta Kurowska zm. po. 1419 ==> BALICCY ==> OSSOLIŃSCY