Stefan Batory - królewskie pochodzenie

Genealogia Polaków - Dział "Potomkowie królów"
Poprawa, uzupełnienia, redaktorzy
Redakcja Herbarza - kontakt
Barbara Turlińska - red. działu
Biografie rodzinne  Zdjęcia rodzinne  Forum rodzinne  Artykuły rodzinne  Mapa interaktywna  Leksykon genealogiczny  Bibliografia, źródła  Drukuj stronę
Dział powstaje dzięki wsparciu Polaków - Dowiedz się więcejStefan Batory
atory Stefan, h. Trzy Zęby, urodzony 1533, syn. Stefana i Katarzyny Telegdi. W młodości służył w wrojsku austryackiem, lecz zrażony niewdzięcznością cesarza, który nie chciał go wykupić z niewoli, w którą popadł, walcząc w jego obronie, przeszedł w służbę Jana Zapolyi, księcia siedmiogrodzkiego, chlubnie odznaczył się w wojnie z Turkami, a zaszczycany względami swego monarchy, wysłany był od niego w poselstwie do cesarza, w 1571 r. obrany był od swych współziomków, pomimo oporu Austryi i Kacpra Bekiesza, księciem siedmiogrodzkim.

Jego niepospolite zdolności i tolerancya religijna zwróciły na niego oczy Polaków, którzy też w r. 1575, po ucieczce Henryka Walezego, wynieśli go na tron, umarł 1586 r. prawie nagle, z Anną Jagielonką, córką króla Zygmunta I bezdzietny.

* Szerszy opis
Pochodzenie Stefana Batorego od PiastówBolesław III Krzywousty Piast, ks. Polski × Salomea, hr. Berg-Schelklingen
↓
Agnieszka, ks. polska × Mścisław II Chrobry, wielki ks. kijowski
↓
Roman, wielki ks. kijowski i halicki × Maria Bizantynka
↓
Helena (Maria), ks. halicka × Michał, ks. czernichowski i kijowski 
↓
Rościsław, ks. halicki × Anna, ks. węgierska
↓
Elżbieta, ks. halicka × Zofia Modlibowska h. Dryja
↓
Elżbieta Dárói × Moys (Majos) Dárói, ban Słowenii
↓
Móricz Meggyesi × Mikołaj Meggyesi, wojewoda siedmiogrodzki
↓
Anna Meggyesi× Władysław Báthori
↓
Stanisław Báthori × Anna Szikszói
↓
Stefan Báthori de Somlyó × Dorota Várdai
↓
Mikołaj Báthori de Somlyó × Barbara Kézméri
↓
Stefan Báthori de Somlyó, wojewoda siedmiogrodzki × Katarzyna Telegdi
↓
Stefan Batory, król Polski (1533-1586)