Wąsowicz, Dunin-Wąsowicz - genealogia

Genealogia Polaków
Uzupełnianie diagramów
Popraw/uzupełnij - formularz

Redaktorzy strony, współpraca
Redakcja Herbarza
Sebastian Bolesta-Jankowski

Simple english translation  Biografie rodzinne  Zdjęcia rodzinne  Forum rodzinne  Artykuły rodzinne  Powstańcy Styczniowi o tym nazwisku  Mogiły tego nazwiska.  Mapa interaktywna  Leksykon genealogiczny i bazy danych  Bibliografia, źródła  Drukuj stronę

Herby

Łabędź
woj. sieradzkie
opis


Ród Łabędzi pochodzić ma wg Długosza z Danii, jednakże późniejsi genealodzy dają im niewątpliwe już dzisiaj, śląskie pochodzenie. Protoplasta rodu Piotr, potężny palatyn Bolesława Krzywoustego posiadał olbrzymie tereny pomiędzy Wrocławiem a górą Ślężą, na północ od posiadłości innych możnych rodów śląskich: Strzegomiów z Wierzbna i Pogorzeli, oraz Świnków. Już w XIII wieku, Łabędzi spotykamy w Skrzynnie (dawne Wielkie Skrzyńsko), między Radomiem a Przysuchą. Nadane im ziemie stanowiły głównie tereny bagniste i podmokłe, położone na pograniczu ziem możnych Odrowążów. Jeszcze w XV wieku spotykamy poszczególnych przedstawicieli rodu wśród wyższych urzędników, z czasem większość linii tak jak Goździkowscy, Krzesławiccy, Rusinowscy czy Zbożeńscy zubożała. Wśród rodów, które pozostały na dziedzicznych włościach wokół Przysuchy, większe znaczenie utrzymali jedynie Borkowscy i Smogorzewscy zwani Wąsowiczami. Ród Dunin – Wąsowiczów vel Smogorzewskich, w roku 1824 figuruje na liście rodzin uprawnionych do posiadania tytułu hrabiowskiego w KP
[wg J. Górzyński, J. Kochanowski, Herby Szlachty Polskiej, Warszawa 1992]

Ród Duninów - przodkowie Wąsowiczów ze Smogorzowa

Genealogia Duninów - Łabędziów 1. Piotr Włostowic z Ołbina zm. 1153 + Maria ks. Ruska Rurykowicz, ojciec: Oleg .... 1.3.4.1b.2.1.2.1. Włodzimierz zwany Wąs, ze Smogorzowa ==> SMOGORZEWSCY 1.3.4.1b.2.1.2.1.2. Mieczysław Smogorzewski, 1354-84 starosta rawski 1.3.4.1b.2.1.2.1.2.3. prawd. Mikołaj Smogorzewski, notowany: 1396-1406 1.3.4.1b.2.1.2.1.2.3.1. Dersław "Wąs", podkomorzy dworu królewskiego, starosta radomski - (patrz niżej)

Dunin-Wąsowicze

Linia smogorzewska (opis miejscowości) [Nies., Bon., Dekanat Opoczyński, Minakowski, akta parafii Smogorzów, zebrał i ułożył S. Bolesta-Jankowski] 1. Dersław Dunin-Wąsowicz starosta radomski 1.1. ?? Dunin-Wąsowicz + 1482 Piotr Gogoliński 1.2. ?? Dunin-Wąsowicz (syn Dersława, najpewniej ojciec lub dziadek Baltazara) 1.2.1. Baltazar Dunin-Wąsowicz podsądek sandomierski 1579 + Julia 1.2.1.1. Karol Kazimierz Dunin-Wąsowicz sędzia województwa sandomierskiego, nabył Wieniawę i Kłodnicę 1.2.1.1.1. Wacław Dunin-Wąsowicz + Podlodowska zm. 1684, pochowana w kościele w Smogorzowie. 1.2.1.1.1.1. Karol Dunin-Wąsowicz ok.1660-1713 pisarz ziemski i sędzia ziemski sandomierski 1690, podkomorzy sandomierski, poseł 1685, deputat do rewizji skarbu koronnego restaurator kościoła w Smogorzewie przed 1710 + (1) Barbara Lasocka h. Dołęga zm. 1724 (?), + (2) Janicka, + (3) Leżyńska? 1.2.1.1.1.1a.1. Stanisław Dunin-Wąsowicz + Maria Zawisza h. Półkozic 1.2.1.1.1.1a.1.1. Karol Dunin-Wąsowicz gen.-mjr WP, podsądek, sędzia ziemski i sędzia radomski 1720. W 1761 właściciel dworu w Janikowie, Smogorzowa, Glińca i pola w Gawronach, + (1) Konstancja Szydłowska h. Lubicz + (2) Salomea Jasieńska h. Rawicz. 1.2.1.1.1.1a.1.1a.1. Ewa Dunin-Wąsowicz + (1) Mikołaj Bolesta-Karski, + (2) Antoni Gryf-Chronowski 1.2.1.1.1.1a.1.1a.2. Michał Dunin-Wąsowicz (1758-1820), dz. dóbr smogorzewskich, płk. WP, radca powiatu opoczyńskiego + Maria Olszewska h. Prus II zm. 1842, + (2) Krystyna Cegielska h. Prus I zm. 1785 1.2.1.1.1.1a.1.1a.2a.1. Ludwika Dunin-Wąsowicz + (1) Bolesław Krasiński h. Ślepowron, + (2) Feliks Breański 1.2.1.1.1.1a.1.1a.2a.2. Karol Sewer Antoni Dunin-Wąsowicz ur. 1798 dz. Smogorzewa, leg 1837 w KP. + Józefa Grotkowska 1.2.1.1.1.1a.1.1a.2a.2.1. Teofil Dunin-Wąsowicz ur. 1834 1.2.1.1.1.1a.1.1a.2a.2.2. Ewa Dunin-Wąsowicz ur. 1839 + Julian Boski h. Jasieńczyk 1.2.1.1.1.1a.1.1a.2a.2.3. Helena Dunin-Wąsowicz ur. 1841 + Edward Stanowski h. Rawicz 1.2.1.1.1.1a.1.1a.2a.2.4. Marianna Dunin-Wąsowicz ur. 1842 1.2.1.1.1.1a.1.1a.2a.2.5. Michał Dunin-Wąsowicz (1845-1855) zm. dzieckiem 1.2.1.1.1.1a.1.1a.2a.2.6. Jadwiga Dunin-Wąsowicz ur. 1947 1.2.1.1.1.1a.1.1a.2a.2.7. Anna Dunin-Wąsowicz ur. 1850 + Augustyn Nałęcz-Komornicki 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3. Stefan Dunin-Wąsowicz 1771 starosta budziszowski, w 1766 wł.: Mnichowa, Bzurowa, Ostowa, Bizoręd (Bisorend), w 1771 sprzedał Wolskiemu d. Rawica Szlachecka + Katarzyna Gryf-Chronowska 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3.1. Józef Dunin-Wąsowicz + Julia Plejewska h. Lubicz 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3.1.1. Hipolit Dunin-Wąsowicz + Marianna Czarnomska h. Jastrzębiec 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3.1.1.1. Tomasz Dunin-Wąsowicz + Zofia Karnkowska h. Junosza 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3.1.1.1.1. Anna Dunin-Wąsowicz ur. 1869 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3.1.1.1.2. Helena Dunin-Wąsowicz ur. 1870 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3.1.1.1.3. Zofia Dunin-Wąsowicz ur. 1873 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3.1.1.1.4. Jadwiga Dunin-Wąsowicz ur. 1877 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3.1.1.1.5. Felicja Dunin-Wąsowicz ur. 1879 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3.1.1.2. Hipolit Dunin-Wąsowicz + Bronisława Mrozińska h. Prus (?) 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3.1.1.2.1. Bronisława Dunin-Wąsowicz + Mieczysław Kawęczyński h. Ostoja 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3.1.1.2.2. Bronisława II Dunin-Wąsowicz ur. 1874 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3.1.1.2.3. Hipolit Dunin-Wąsowicz ur. 1875 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3.1.1.2.4. Wanda Dunin-Wąsowicz ur. 1877 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3.1.1.2.5. Wacław Dunin-Wąsowicz ur. 1879 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3.1.1.3. Marcin Dunin-Wąsowicz + (1) Dzierżbicka h. Topór, + (2) Wiktoria Ostrowska h. Korab 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3.1.1.3a.1. Maria Dunin-Wąsowicz 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3.1.1.3a.2. Zygmunt Dunin-Wąsowicz 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3.1.1.3b.3. Stanisław Dunin-Wąsowicz ur. 1879 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3.1.1.4. Konstancja Dunin-Wąsowicz + Ignacy Stokowski h. Jelita 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3.1.2. Eustachy Dunin-Wąsowicz leg. W KP w 1838 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3.1.3. Erazm Stefan Dunin-Wąsowicz leg. W KP w 1838, + Konstancja Grochowska h. Junosza 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3.1.3.1. Stefania Dunin-Wąsowicz + Sieniawski 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3.1.3.2. Antonina Dunin-Wąsowicz + Tymowski h. Dąbrowa 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3.1.3.3. Józefa Dunin-Wąsowicz + Bogusławski h. Jezierza 1.2.1.1.1.1a.1.1a.3.1.3.4. Stefan Dunin-Wąsowicz + Ludwika Długosz 1.2.1.1.1.1a.1.1a.4. Feliks Dunin-Wąsowicz możliwy miecznik radomski (wg Nies., jako brat Stefana starosty) 1.2.1.1.1.1a.1.1a.4.1. Nicefor Dunin-Wąsowicz leg w KP w 1837 1.2.1.1.1.1a.1.2. Andrzej Dunin-Wąsowicz starosta brodnicki, 1755 nabył wieś Wir w woj. Sandomierskim + Apolonia Kruszyńska h. Prawdzic 1.2.1.1.1.1a.1.2.1. Józef Kalasanty Dunin-Wąsowicz + Maria Popiel h. Sulima 1.2.1.1.1.1a.1.2.1.1. Ludwik Dunin-Wąsowicz leg w KP w 1838 1.2.1.1.1.1a.1.2.1.2. Teodor Dunin-Wąsowicz w wojsku ces. Ros., leg w KP w 1838 1.2.1.1.1.1a.1.2.1.3. Zofia Dunin-Wąsowicz + Ludwik Łempicki h. Junosza 1.2.1.1.1.1a.1.2.1.4. Petronela Dunin-Wąsowicz + Józef Strzembosz h. Jastrzębiec 1.2.1.1.1.1a.1.2.1.5. Karolina Dunin-Wąsowicz + Aleksander Strzembosz h. Jastrzębiec 1.2.1.1.1.1a.2. Józef Dunin-Wąsowicz, 1714 współwłaściciel Janikowa, Smęgorzowa, Glińca i pola w Gawronach 1.2.1.1.1.1a.3. Michał Dunin-Wąsowicz + Anna Dąbska h. Godziemba 1.2.1.1.1.1a.3.1. Antoni Stanisław Dunin-Wąsowicz + Agnieszka Strzyżowska h. Gozdawa 1.2.1.1.1.1a.3.1.1. Teresa Dunin-Wąsowicz + Wojciech Łącki h. Pilawa 1.2.1.1.1.1a.3.1.2. Pankracy Dunin-Wąsowicz + Anna Ubińska h. Ostoja 1.2.1.1.1.1a.3.1.2.1. Jacek Dunin-Wąsowicz + Katarzyna Ogrodzieńska h. Prus III 1.2.1.1.1.1a.3.1.2.1.1. Stefan Dunin-Wąsowicz 1.2.1.1.1.1a.3.1.2.1.1.1. Krzysztof Dunin-Wąsowicz 1.2.1.1.1.1a.3.1.2.1.1.2. Kamila Dunin-Wąsowicz + Orlecki 1.2.1.1.1.2. ?? Dunin-Wąsowicz łowczy sandomierski 1.2.1.1.1.2.1. Wojciech Dunin-Wąsowicz jezuita, zm. 1706 w Kaliszu. 1.2.1.2. Balcer Konstantyn Dunin-Wąsowicz podsądek sandomierski (domniemany syn Baltazara) 1.2.1.2.1. Kacper Dunin-Wąsowicz wzm. 1672 1.2.1.2.2. Marcin Dunin-Wąsowicz 1690 stolnik sochaczewski, fundator klasztoru Pijarów w Radomiu (najpewniej syn Balcera) 1.2.1.2.2.1. ?? Dunin-Wąsowicz prowincjał klasztoru Piarów w Radomiu 1. Józef Dunin-Wąsowicz ze Smogorzowa, ur. ok. 1690 starosta lubecki, miecznik inowłodzki + Cecylia Matczewska z Kroczowa [Metryki parafii Lubcza w: Miesięcznik Heraldyczny 1908, nr7] 1.1. Marianna Dunin-Wąsowicz, chrz. 1722 1.2. Paweł Franciszek Salezy Dunin-Wąsowicz, chrz. 1723 1.3. Adam Dunin-Wąsowicz, chrz. 1726 1.4. Dominik Dunin-Wąsowicz, chrz. 1727 1.5. Juliusz Józef Tomasz Dunin-Wąsowicz, chrz. 1737 1.6. Barbara Rozalia Magdalena Zofia Dunin-Wąsowicz, chrz. 1739 Tekla Dunin-Wąsowicz ze Smogorzewa +(1728) Benedykt Wyczółkowski, miecznik mielnicki [Metryki parafii Lubcza w: Miesięcznik Heraldyczny 1908, nr7] Linia starostów kiślackich [Nies., Internet – Genealogia Dynastyczna] 1. Wacław Dunin-Wąsowicz pisarz koronny, starosta lemielski i lemżelski, płk. WP + (?) Anna Drohojowska 1.1. Zbigniew Dunin-Wąsowicz starosta kiślacki, cześnik sandomierski 1.1.1. Helena Dunin-Wąsowicz + Jerzy Dunin-Karwicki wojski opoczyński 1.1.2. Wacław Dunin-Wąsowicz starosta kiślacki + Aleksandra Strzechowska 1.1.2.1. Marianna Dunin-Wąsowicz + Józef Czekanowski h. Godziemba stolnik sochaczewski 1.1.2.2. Barbara Dunin-Wąsowicz + Wojciech Dierżek 1.1.2.3. Antoni Dunin-Wąsowicz starosta kiślacki, podczaszy sanocki + Rozalia Giebułtowska h. Lis 1.1.2.3.1. Franciszek Dunin-Wąsowicz 1.1.2.3.2. Ignacy Dunin-Wąsowicz + Nowicka 1.1.2.3.3. Teodor Dunin-Wąsowicz proboszcz w Dubiecku 1.1.2.3.4. Rufin Dunin-Wąsowicz 1.1.2.3.5. Józef Dunin-Wąsowicz 1.1.2.3.6. Stefan Dunin-Wąsowicz prawdopodobnie podstoli radomski + Antonina Szaniawska h. Junosza 1.1.2.3.7. Antoni Dunin-Wąsowicz 1.1.2.3.8. Agata Dunin-Wąsowicz + August Bogdański h. Prus III 1.1.2.3.9. Marianna Dunin-Wąsowicz + (1) Iżycki + (2) Zaremba 1.1.2.3.10. Teresa Dunin-Wąsowicz, ur. 15.05.1796 +(1) Ignacy Iżycki +(2) Józef Zaremba [nad. Piotr Wiszniewski] 1.1.2.3.10a.1. Jan Iżycki 1.1.2.3.10a.2. Tadeusz Iżycki 1.1.2.3.10a.3. Antoni Iżycki 1.1.2.3.10b.4. Tekla Zaremba + Wawrzyniec Witowski 1.1.2.3.10b.5. Józefa Zaremba 1.1.2.4. Jerzy Dunin-Wąsowicz podstoli kijowski + Krystyna Potocka 1.1.2.4.1. Walenty Dunin-Wąsowicz 1.1.2.4.2. Franciszek Dunin-Wąsowicz 1.1.2.4.3. Michał Dunin-Wąsowicz 1.1.2.4.4. Joanna Dunin-Wąsowicz + Szempłowski 1.1.2.4.5. Róża Dunin-Wąsowicz + Jezierski 1.1.2.5. Jan Dunin-Wąsowicz bpt. 1.2. Krzysztof Dunin-Wąsowicz zm. 1628, deputat na Trybunał Koronny 1620 1.3. Wacław Dunin-Wąsowicz 1646 archidiakon poznański, proboszcz nurski i łaskarzowski 1.4. Jacek Dunin-Wąsowicz 1.5. Franciszek Dunin-Wąsowicz Linia żytomierska 1. Aleksander Dunin-Wąsowicz zm. 1782 cześnik żytomierski + Teofila Sławianowska 1.1. Hermenegild Dunin-Wąsowicz zm. 1816 cześnik żytomierski + Honorata Zaborska h. Grzymała 1.1.1. Marianna Dunin-Wąsowicz + Piotr Gromnicki h. Prawdzic 1.1.2. Antonina Dunin-Wąsowicz + Tomasz Korwin-Kossakowski 1.1.3. Anna Dunin-Wąsowicz + Aleksander Bobrowski h. Jastrzębiec 1.1.4. Mikołaj Dunin-Wąsowicz zm. 1844 + Urszula Szyry 1.1.4.1. Narcyz Klemens Dunin-Wąsowicz + Wiktoria Zdrasil 1.1.4.1.1. Zdzisław Dunin-Wąsowicz 1.1.4.2. Henryka Dunin-Wąsowicz + Marian Dembiński h. Rawicz 1.1.4.3. Filipina Dunin-Wąsowicz + Walerian Iwanowski h. Rogala 1.1.4.4. Witold Dunin-Wąsowicz 1.1.4.5. Bolesław Dunin-Wąsowicz + Wilhelmina Muller 1.1.4.5.1. Jadwiga Dunin-Wąsowicz 1.1.4.6. Aleksander Dunin-Wąsowicz + Teofila Reisenbach 1.1.4.6.1. Mieczysław Sewer Dunin-Wąsowicz ur. ok. 1840 + Józefa de Roffen 1.1.4.6.1.1. Aleksander Karol Dunin-Wąsowicz ur. 1879 1.1.4.6.1.2. Stella Aleksandra Dunin-Wąsowicz ur. 1882 1.1.4.6.2. Klotylda Dunin-Wąsowicz ur. 1854 1.1.4.6.3. Piotr Alfred Dunin-Wąsowicz ur. 1859 1.1.4.6.4. Bogusława Dunin-Wąsowicz ur. 1864 1.2. Wiktoria Dunin-Wąsowicz zm. 1782 + Antoni Bielecki h. Topór 1.3. Stanisław Dunin-Wąsowicz starosta Dzierzkowski, stolnik nowogródecki + Franciszka Kulesza h. Ślepowron 1.3.1. Antoni Dunin-Wąsowicz + (1) Anna Niemirycz, + (2) Maria Niemirowicz 1.3.1a.1. Kordula Dunin-Wąsowicz + Prot Czajkowski h. Jastrzębiec 1.3.1b.2. Józef Dunin-Wąsowicz + Eleonora Marszycka 1.3.1b.2.1. Franciszka Dunin-Wąsowicz + Glinecki h. Korab 1.3.1b.3. Stanisław Dunin-Wąsowicz 1785-1864 gen. WP, adiutant Napoleona I, + Anna hr. Tyszkiewicz 1.3.1b.3.1. Matylda Dunin-Wąsowicz + (1) Karol Jordan h. Trąby, + (2) Karol Hoffman zm. 1875 1.4. Wojciech Dunin-Wąsowicz podstoli latyczowski 1. Mikołaj Dunin-Wąsowicz, walczył pod dowództwem Kozietulskiego - szarża pod Samosierrą [nad. Joanna Krupińska-Trzebiatowska] 1.1 Franciszek Dunin-Wąsowicz, ur 1774 r zm.1854 r w Łychowie, powstaniec Listopadowy 1.1.1. Wojciech Dunin-Wąsowicz, ur. 1809 r 1.1.2. Bolesław Dunin-Wąsowicz, szambelan dworu CK + baronówna von Muller [Internet, Wikipedia] 1.1.2.1. Zbigniew Dunin-Wąsowicz, ur. 1882 Brzeżany, poległ: 1915 pod Rokitną, kpt. Wojsk CK, dow. 2 szwadronu ułanów II Brygady Legionów Polskich, poległ w bitwie z Rosjanami. 1.1.2.2. Bolesław Dunin-Wąsowicz (1884-1919) poległ w walkach z Ukraińcami. 1.1.3. Franciszek Dunin-Wąsowicz, ur. 1818 zm.1908 w Huczru pow. Dobromil powstaniec Styczniowy zesłany na Sybir + Katarzyna z d. Maźniak, 1.1.3.1. Michał Dunin-Wąsowicz, ur. 1888 Rossochy pow. starosamborski, zastrzelony 18.06.1936, major dypl. Wojska Polskiego, dr praw, dyrektor Ubezpieczalni Społecznej w Łodzi + Adela von Hardt(1890-1974) 1.1.3.1.1. Zofia Dunin-Wąsowicz ur. 1915 Shatoriaujhelly zm 1983. mgr praw +(1) Czesław Rudlicki, zamordowany 1940 Katyń, oficer WP +(2) Ludwik Krupiński (1907-1990) 1.1.3.1.1.1. Joanna Krupińska + Trzebiatowski 1.1.3.1.2. Zbigniew Dunin-Wąsowicz ur.1921 zm.1983), dr.hab AGH w Krakowie + Zofia Weiss( 1921-1982 1.1.3.1.2.1. Beata Dunin-Wąsowicz ur. 1952 + Roman Bednarski 1. Maksymilian Dunin-Wąsowicz podczaszy inowłodzki + Helena Morochowska [Nies.] 1.1. Ewa Dunin-Wąsowicz + Mikołaj Bełzki 1. Zdzisław Dunin-Wąsowicz dz. Dóbr Rasniewa i Grabowa [Szlachta legitymowana w KP] 1.1. ?? Dunin-Wąsowicz 1.1.1. Pankracy Dunin-Wąsowicz 1.1.1.1. Jacek Dunin-Wąsowicz leg w KP w 1838 1.1.1.2. Wojciech Dunin-Wąsowicz leg w KP w 1838 1. Szczepan Dunin-Wąsowicz dz. Wsi Wir [Szlachta legitymowana w KP] 1.1. Piotr Dunin-Wąsowicz 1.1.1. Gerwazy Protazy Dunin-Wąsowicz leg w KP w 1852 1. Józef hr. Dunin-Wąsowicz + Julia hr. Odonel [Minakowski] 1.1. Emilia hr. Dunin-Wąsowicz + (1) Ludwik Postawka, + (2) ?? Sołtyk, + (3) Władysław Sołtyk 1. Trojan Dunin-Wąsowicz ur. XVII w. + Katarzyna Grot [Internet – Genealogia Dynastyczna] 1.1. Marianna Dunin-Wąsowicz + (1) Stanisław Kłopocki h. Rawicz, + (2) Kazimierz Hołowka h. Lubicz 1. Antoni Dunin-Wąsowicz w 1741 nabył wieś Jawornik od Krasińskich [Szlachta legitymowana w KP] 1.1. Wincenty Dunin-Wąsowicz + Tekla Wyszkowska 1.1.1. Kordula Dunin-Wąsowicz + Jan Nepomucen Czajkowski h. Dębno 1.1.2. Ksawery Antoni Dunin-Wąsowicz leg w KP w 1839 1.2. Ignacy Dunin-Wąsowicz 1.2.1. Mateusz Dunin-Wąsowicz leg w KP w 1839 1.3. Feliks Dunin-Wąsowicz + Franciszka Węcicka 1.3.1. Franciszek Dunin-Wąsowicz leg w KP w 1851. 1. Władysław Dunin-Wąsowicz + Janina [Internet – Genealogia Dynastyczna] 1.1. Krzysztof Dunin-Wąsowicz ur. 1923 + (1955 Warszawa) Maria Teresa Radziwił 1.1.1. Stefan Julian Dunin-Wąsowicz ur. 1956 + Dominika Buonafine 1.1.1.1. Adrianna Dunin-Wąsowicz ur. 1985 1.1.1.2. Konstancja Dunin-Wąsowicz ur. 1991 1.1.1.3. Jan Krzysztof Dunin-Wąsowicz ur. 1994. 1. Krzysztof Dunin-Wąsowicz ur. 1923 żołnierz AK, pchor. Pułku Baszta, vice prezes Towarzystwa Nauk im. Adama Próchnika, czł. Rady Naukowej Polskiego Słownika Biograficznego [Internet – Wikipedia] 1.1. Paweł Dunin-Wąsowicz ur. 1967 publicysta i krytyk literacki, red. naczelny czasopisma „Lampa” Osoby nie powiązane w genealogię ?? Dunin-Wąsowicz + Maciej Rokicki stolnik sochaczewski [Nies.] ?? Dunin-Wąsowicz zm. 1678 dr teologii, proboszcz w Nowym Mieście, fundator kościoła w Dzierżanie, [Nies.] ?? Dunin-Wąsowicz sędzia ziemski owrucki na Kijowszczyznie 1778 [Nies.] Adam Dunin-Wąsowicz poborca sandomierski 1618 [Nies.] Adam Dunin-Wąsowicz elektor 1674 [Nies.] Andrzej Dunin-Wąsowicz 1778 łowczy radomski [Nies.] Aniela Dunin-Wąsowicz wł. Dóbr Studzienna 1839, 1852 + Czarnecki [Dekanat Opoczyński] Antonina Dunin-Wąsowicz + Szymon Stadnicki [Internet – Genealogia Dynastyczna] Balcer Dunin-Wąsowicz 1567 poborca radomski, stężycki, chęciński i opoczyński – naznaczony z Sejmu [Nies.] Baltazar Dunin-Wąsowicz + (1) Katarzyna Gawrońska h. Rawicz, + (2) Elżbieta Grodziecka h. Dryja [Bon.] Bernard Dunin-Wąsowicz w 1642 wł. Przystałowic + Anna Gawrońska h. Rawicz [Bon.] Bogusław Antoni Dunin-Wąsowicz ok. 1700 pleban w Smogorzewie [Dekanat Opoczyński] Felicjan Dunin-Wąsowicz starosta narewski, dworzanin, 1670 komisarz do ustalania granic z Sejmu [Nies,] Jan Dunin-Wąsowicz podwojewodzy radomski, elektor 1674 [Nies.] Jan Dunin-Wąsowicz 1778 łowczystężycki [Nies.] Jacek Dunin-Wąsowicz wzm. 1639 [Dekanat Opoczyński] Krzysztof Dunin-Wąsowicz płk WP, dow. regimentu dragonów pod Warką w 1656 [Internet – Wikipedia] Ludwik Dunin-Wąsowicz 1674 stolnik łomżyński, podwojewodzy krakowski [Nies.] Maciej Dunin-Wąsowicz podczaszy łukowski, elektor 1674 [Nies.] Maksymilian Dunin-Wąsowicz chorąży wojsk cudzoziemskich, elektor 1674 [Nies.] Marcin Dunin-Wąsowicz jezuita w 1706 [Nies.] Mikołaj z Bolejowic Dunin-Wąsowicz, zginął w Rosji w 1612 [Nies.] Piotr z Czarnocina Dunin-Wąsowicz, poborca radomski, elektor 1674 [Nies.] Stanisław z Bolejowic i Mroczkowa Dunin-Wąsowicz + (ok. 1550) Anna Dunin-Komorowska [Nies.] Stanisław Dunin-Wąsowicz zm. 1563, dworzanin Zygmunta Augusta, rotmistrz w Inflantach, dowódca twierdzy Dynamunde [J. Wóycicki, Dzieje Polski nad Bałtykiem, Warszawa 1972] Wacław Dunin-Wąsowicz 1587 starosta lenczewski [Nies.] Wacław ze Smogorzowa Dunin-Wąsowicz wzm. 1608, 1654 [Dekanat Opoczyński] Wacław Ignacy Dunin-Wąsowicz mjr WP, elektor 1674 [Nies.] Wawrzyniec ze Smogorzowa Dunin-Wąsowicz 1561 podsądek sandomierski [Nies.]